Privacybeleid

Website: www.asrdesigns.com

ASRdesigns vindt uw privacy belangrijk en behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijk. Wij verwerken uitsluiten gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Als u zich heeft ingeschreven als ASRdesigns 'friend' dan bewaren we die toestemming totdat u zich hiervoor uitschrijft. Wij stellen uw gegevens nooit ter beschikking aan derden voor commerciële doelstellingen.  Hieronder vind u meer details over het privacy beleid, heeft u vragen neem dan gerust contact op via info@asrdesigns.com
Cookies
ASRdesigns gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. ASRdesigns gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ASRdesigns verwerkt uw persoonsgegevens uitsluiten ten behoeve van onze dienstverlening. Hieronder leest u waarvoor uw gegevens worden gebruikt.

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren (via DHL)

- ASRdesigns analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

- ASRdesigns verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, en daarbij verzenden van onze nieuwsbrief

Persoonsgegevens die wij verwerken
ASRdesigns verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Niet-persoonsgegevens zoals IP-adres, type webbrowser, besturingssysteem en gegevens over uw activiteiten op onze website zijn worden automatisch verzameld door de website en worden verwerkt met het doel om onze dienstverlening te verbeteren. Persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, adresgegeven, e-mailadres, betaalgegevens en eventueel overige persoonsgegevens worden verzameld indien u deze gegevens actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of een aankoop in de webshop te doen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via asr-assist@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ASRdesigns bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de termijn loopt bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
ASRdesigns verkoopt uw gegevens niet aan derden en stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Gegevens die worden verstrekt zijn uitsluiten voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ASRdesigns en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar asr-assist@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ASRdesigns neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@asrdesigns.com


Wijzigingen in het privacy beleid
ASRdesigns behoud het recht om ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie.