Copyright ©

Copyright ©  2021 ASRdesigns

Alle designs zijn origineel van ASRdesigns en staan ook als zodanig geregistreerd. Het is niet toegestaan orgineel of in gewijzigde vorm beeldmateriaal over te nemen, deze te publiceren en/of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van ASRdesigns. Zie ook Intellectueel eigendom (Art. 18 ) van de algemene voorwaarden.